Ogłoszenie

Uwaga: Portal jest przygotowywany do generalnego remontu. W związku z tym nie da się obecnie zakładać nowych kont. Prosimy o cierpliwość.

OUTSOURCING

Tę sekcję portalu przeznaczam na materiały dotyczące outsourcingu, gdyż jest to stale kontrowersyjny i trudny instrument osiągania celów strategicznych przedsiębiorstwa.

Okazję ku temu stwarza uruchomienie przez Business Dialog programu dotyczącego outsourcingu procesów biznesowych.

Program „Konteksty outsourcingu”

Program „Konteksty outsourcingu” adresowany był do wyższej kadry menedżerskiej. Obejmował serię dyskusji w gronie kilkunastu zwolenników i przeciwników outsourcingu procesów biznesowych, menedżerów doświadczonych i dopiero zbierających doświadczenia.