Ogłoszenie

Uwaga: Portal jest przygotowywany do generalnego remontu. W związku z tym nie da się obecnie zakładać nowych kont. Prosimy o cierpliwość.

Arkusz analizy przebiegu procesu

Formularz do porządkowania danych o przebiegu procesu - tzw. karta przebiegu procesu. Jest to jedno z narzędzi przydatnych do odpowiedzi na pytania "5W1H".

Ilustracja

Karta analizy przebiegu procesu

Karta analizy przebiegu procesu

UWAGI

Na ogół proces nie obejmuje więcej, niż 21-22 operacje, więc formularz powinien wystarczyć do analizy większości procesów.

W ogólnym schemacie Praktycznej Inżynierii Przemysłowej występuje etap analizy danych, oznaczony na tym schemacie literą P. Arkusz analizy przebiegu procesu jest jednym z narzędzi stosowanych na tym etapie.

Analizę przebiegu procesu należy powtarzać w każdym cyklu badania procesu, zarówno realnego, jak i projektowanego.