Ogłoszenie

Uwaga: Portal jest przygotowywany do generalnego remontu. W związku z tym nie da się obecnie zakładać nowych kont. Prosimy o cierpliwość.

Karta przepływu procesu

Formularz jednego z najbardziej popularnych narzędzi Praktycznej Inżynierii Przemysłowej, stosowanego przy wyszczuplaniu procesów.

Ilustracja

 Karta przepływu procesu

UWAGI

  1. Na ogół proces nie obejmuje więcej, niż 21-22 operacje, więc formularz powinien wystarczyć do analizy większości procesów.
  2. Proces rozpoczyna się i kończy składowaniem (zapasem).
  3. Jeśli któryś element procesu albo kilka elementów dotyczy nie pojedynczej sztuki wyrobu lub usługi, lecz partii, należy ująć te elementy w klamrę i odnotować przy niej ilość sztuk.
  4. Analizę przepływu procesu należy zastosować najpierw do procesu realnego, a następnie podejmować próby usprawnienia go (wyszczuplenia) korzystając z 4 metod: ECRS. Po każdej próbie należy ponownie skorzystać z karty, aby sprawdzić efekty proponowanego usprawnienia.
  5. W praktyce w dobrze zaprojektowanym zakładzie rzadko można spodziewać się istotnych niesprawności w procesie głównym - przetwarzaniu. W takich przypadkach należy zwracać szczególną uwagę na początek i koniec procesu oraz na styki procesu głównego z innymi procesami, na przykład zaopatrzenia i odbioru produktów, inspekcji, transportu wewnętrznego, przemieszczania materiału między procesem głównym a miejscami składowania/oczekiwania, dostarczania informacji itp.