Wydaje się, że kanał RSS ze strony http://dialogbulletin.eu/pl/blog/feed został uszkodzony w wyniku błędu "not well-formed (invalid token)%" w linii 1.

Ogłoszenie

Uwaga: Portal jest przygotowywany do generalnego remontu. W związku z tym nie da się obecnie zakładać nowych kont. Prosimy o cierpliwość.

Kalkulator niepewności

Klasyczna ocena niepewności na postawie odchylenia standardowego, ale przy niejednakowych prawdopodobieństwach przewidywań. Kalkulator przydatny w takich obliczeniach, jak optymalne zapasy podstawowe (bezpieczeństwa), optymalna premia za ryzyko inwestycyjne, a także średnia ważona.

Plik Excela z kalkulatorem znajduje się w załączniku.