Ogłoszenie

Uwaga: Portal jest przygotowywany do generalnego remontu. W związku z tym nie da się obecnie zakładać nowych kont. Prosimy o cierpliwość.

Technologie semantyczne

Nowatorskie technologie semantyczne znajdują wielorakie zastosowania praktyczne.

Zasadnicze prace nad rozwojem unikalnych technologii semantycznych ukończono latem 2007 r. Rozpoczęto zaś we wczesnych latach 1980-tych, prowadząc na Uniwersytecie Wrocławskim szeroko zakrojone badania nad strukturami i funkcjonowaniem wiedzy człowieka.

W ramach tych dawnych badań opracowano ontologię, która zupełnie nie przypomina tego, co dziś pod nazwą ontologii proponuje się w sztandarowych projektach prowadzonych przez informatyków (por np. CYC). Ontologia ta nie posługuje się logiką klasyczną ani klasycznym rachunkiem zdań, nie jest też ontologią formalną. Dzięki temu lepiej odzwierciedla pojmowanie świata przez człowieka, chociaż kosztem tego, że posługiwanie się nią wymaga heurystyk, a nie tylko operacji formalnych. Dzisiaj ta dawno opracowana ontologia została rozwinięta do postaci, którą nazywamy „generatorem zagadnień” i stanowi szkielet szeregu rozwiązań przydatnych w praktyce. Oto niektóre rozwiązania oferowane przez nas przedsiębiorstwom i organizacjom sektora publicznego.

1. Słowniki kontrolowane

Słowniki kontrolowane służą do opisu dokumentów i innych obiektów informacyjnych, jak obrazy czy filmy. Przykładem słownika niekontrolowanego jest chmura znaczników (tagów) znajdująca zastosowanie w aplikacjach generacji Web 2.0.

Słowniki kontrolowane znajdują zastosowania zarówno w systemach informatycznych klasy enterprise (archiwa i repozytoria zarządzanie elektronicznie), jak i konsumpcyjnych (np. słowa kluczowe do opisu list odtwarzania utworów w rozmaitych gadgetach w rodzaju MP4). Toteż opracowanie słowników kontrolowanych oferujemy producentom obu tych kategorii produktów.

Opracowanie słownika kontrolowanego do firmowego repozytorium odbywa się zawsze z udziałem Użytkowników. Dzięki wspomnianej wyżej ontologii oraz częściowo zestandaryzowanym heurystykom opracowanie słownika jest ok. 3-krotnie mniej pracochłonne, niż opracowanie go metodami konwencjonalnymi.

2. Kontekstowa wyszukiwarka semantyczna

Wyszukiwania semantycznego nie należy mylić z tzw. siecią semantyczną (Semantic Web). Wyszukiwarka semantyczna przeszukuje Internet albo inne źródła, np. wspomniane repozytoria, nie według ciągów znaków, lecz według znaczeń słów i pojęć.

Wyszukiwane wg znaczeń polega na filtrowaniu indeksu bazy danych (np. pobranych do bazy stron WWW) filtrem znacznie bardziej złożonym, niż w przypadku wyszukiwania wg ciągów znaków. Istotą naszego rozwiązania jest sposób budowania takich złożonych filtrów. Odwrotnie niż w znanych (i na ogół niedziałających) rozwiązaniach proponowanych przez informatyków, to nie aplikacja komputerowa buduje filtry w ramach procesu wyszukiwania, lecz wiedza analityków jest wbudowana w wyszukiwarkę, w postaci filtrów-wtyczek zbudowanych wcześniej, czyli poza procesem wyszukiwania. Przetwarzanie wiedzy człowieka w filtry „zrozumiałe” dla komputera odbywa się z wykorzystaniem szeregu opracowanych przez nas heurystyk i algorytmów.

Pierwsze komercyjne zastosowanie naszej wyszukiwarki to Brand Context — usługa jakościowych badań siły i wartości marki. Zaawansowane są także prace nad wyszukiwarką dedykowaną do monitorowania zagrożeń (tzw. wczesne wykrywanie zagrożeń, Early Threat Detection oraz tzw. skanowanie horyzontu, Horizon Scanning). W opracowaniu jest również wyszukiwarka dedykowana do śledzenia opinii o firmie (reputacji) oraz do obserwacji tzw. zaczątków technologicznych (Technology Watch).

Patrz także artykuł pt. Systemy komunikacji intelektualnej.

3. Monitoring opinii

Do niedawna nasi Klienci po prostu zamawiali określone badania. Obecnie oferujemy Monitor opinii w dwóch wersjach:

  • jako produkt skonfigurowany pod kątem potrzeb Klienta, któremu dostarczamy opracowane narzędzie, podręcznik i wsparcie (modyfikacje konfiguracji w ślad za zmianami zachodzącymi w Internecie i zmianami potrzeb Użytkownika). Klient będzie wnosił opłatę początkową za zainstalowanie dla niego wyszukiwarki, a następnie opłatę subskrypcyjną za każdy rok jej użytkowania i wsparcia;
  • jako usługę monitoringu na zlecenie.

4. „Inteligentne” interfejsy do rozproszonych źródeł wiedzy

Najbardziej nowoczesne interfejsy do wyszukań i stron WWW zawierają „okienko” (portlet) z listą kategorii, na które można poklasyfikować wyszukania. Rozwiązanie to umożliwia Użytkownikowi tzw. przeglądanie fasetowe. Nasze rozwiązanie opiera się na unikalnej, nieformalnej ontologii, dzięki czemu jesteśmy w stanie budować interfejsy o zupełnie innym przeznaczeniu — „poszerzające wiedzę”, „poszukujące dalekich skojarzeń” itp. Najprostszym przykładowym rozwiązaniem jest portlet, w kolorze niebieskim, który na starym portalu Dyrekcja.pl pojawiał się wtedy, gdy czytaliśmy artykuł i odsyłał do „sieciowego katalogu”.

5. Semantyczna integracja rozproszonych repozytoriów i archiwów

Jest to naturalne połączenie trzech opisanych rozwiązań. Obecnie w opracowaniu jest demonstracyjna wersja systemu informacji dla szerokiej rzeszy Użytkowników.