Ogłoszenie

Uwaga: Portal jest przygotowywany do generalnego remontu. W związku z tym nie da się obecnie zakładać nowych kont. Prosimy o cierpliwość.

Logistyka

Logistyka produkcji i logistyka dystrybucji

Zagadnienie podróżnika

Jeśli zagadnienie optymalnej marszruty zamierzamy rozwikłać na drodze formalnej, to najważniejszym krokiem jest ograniczenie liczby rozwiązań, pośród których szukamy najlepszego.

Marszruty floty pojazdów

Marketing Mix zaopatrzenia

W marketing mix, jak wiadomo, chodzi o właściwy dobór "wiązki" czynników związanych z produktem i rynkiem.

Marketing mix zaopatrzenia

Polityka zakupów - podstawy

Poniższe zestawienie stanowi sedno propozycji, wg której główną podstawą polityki zakupów powinna być klasyfikacja zakupów. Autorem propozycji jest Mirosław Antonowicz, praktyk, obecnie członek zarządu PKP Cargo.

Klasyfikacja zakupów

Logistyka magazynowa - transport wewnętrzny

W jaki sposób poprowadzić drogi transportu wewnętrznego, aby uzyskać optymalne zagospodarowanie magazynu i dobrą wydajność pracy.

Magazyn z dokami kombinowanymi

Logistyka produkcji i logistyka dystrybucji - podstawowe podejścia

Literatura poświęcona logistyce jest ogromna, ale albo prezentuje ogólniki albo wprowadza od razu w rozwiązania techniczne. Brakuje literatury podstawowej adresowanej do menedżerów, czyli omawiającej podstawowe modele rozwiązań logistycznych oraz podstawowe podejścia do organizacji logistyki. Niniejszy artykuł ma w części wypełnić tę lukę.

Dystrybucja okazjonalna i dystrybucja centralna

Logistyka

Logistyka produkcji i logistyka dystrybucji.

Przenoszenie materiałów - zasady systemów

W praktyce produkcyjnej przemieszczanie materiałów jest zazwyczaj najbardziej kosztownym elementem procesu spośród czynności nie przynoszących żadnej wartości dodanej.

Subskrybuje zawartość