Ogłoszenie

Uwaga: Portal jest przygotowywany do generalnego remontu. W związku z tym nie da się obecnie zakładać nowych kont. Prosimy o cierpliwość.

Innowacje

Zarządzanie procesem innowacyjnym

Idealny rezultat końcowy

Wg metodologii TRIZ rozwiązanie innowacyjne rozpoczyna się od zdefiniowania idealnego wyniku, niezależnego od sposobu realizacji.

Analiza walorów handlowych

Prosta i zarazem "magiczna" technika, wynaleziona ponoć w firmie 3M, pozwala zrozumieć istotę użyteczności wyrobu lub usługi, a także wychwycić ich słabe punkty.

Formularz analizy walorów handlowych produktu

Elevator Test

Innowacyjne pomysły mają z początku poważną wadę - są zbyt abstrakcyjne. W praktyce przemysłowej stosowanych jest szereg technik pozwalających na przejście od abstrakcji do konkretu. Elevator Test to technika należąca do metodologii PIC (Product Innovation Charter).

Innowacje

Zarządzanie procesem innowacyjnym.

Lista Alexa Osborna

Wśród rozmaitych sposobów na rozwijanie kreatywności, lista kontrolna Alexa Osborna zajmuje miejsce szczególne, jako narzędzie pomocnicze Inżynierii Produktów.

Subskrybuje zawartość