Ogłoszenie

Uwaga: Portal jest przygotowywany do generalnego remontu. W związku z tym nie da się obecnie zakładać nowych kont. Prosimy o cierpliwość.

obserwacja migawkowa

Próbkowanie pracy (obserwacja migawkowa)

Monitorowanie pracy urządzeń i ludzi w sposób ciągły jest zbyt kosztowne, jeśli mamy do czynienia z pracą zróżnicowaną i w niewielkim stopniu powtarzalną. W takiej sytuacji optymalna jest technika próbkowania pracy, przy pomocy której można tanio zmierzyć proporcje czasu, przez jaki urządzenia i ludzie znajdują się w określonym stanie aktywności.

Wyniki przykładowego próbkowania pracy

Badanie pracy

Badanie pracy jest zadaniem delikatnym, ale wyniki niemal natychmiast wskazują miejsca i okazje do usprawnień organizacyjnych.

Subskrybuje zawartość