Wydaje się, że kanał RSS ze strony http://dialogbulletin.eu/pl/blog/feed został uszkodzony w wyniku błędu "not well-formed (invalid token)%" w linii 1.

Ogłoszenie

Uwaga: Portal jest przygotowywany do generalnego remontu. W związku z tym nie da się obecnie zakładać nowych kont. Prosimy o cierpliwość.

Product Innovation Charter

Elevator Test

Innowacyjne pomysły mają z początku poważną wadę - są zbyt abstrakcyjne. W praktyce przemysłowej stosowanych jest szereg technik pozwalających na przejście od abstrakcji do konkretu. Elevator Test to technika należąca do metodologii PIC (Product Innovation Charter).

Subskrybuje zawartość