Ogłoszenie

Uwaga: Portal jest przygotowywany do generalnego remontu. W związku z tym nie da się obecnie zakładać nowych kont. Prosimy o cierpliwość.

mgt

Zarządzanie

Innowacje strategiczne

Doskonalenie narzędzi oraz
brak jasnych celów
wydaje się być naszym
głównym problemem.

Albert Einstein

Etap 3 Projektowania dla Przewagi

Dynamiczne zarządzanie procesami biznesowymi – koncepcja

Klasyczny cykl doskonalenia procesów jest już zbyt powolny i nie wystarczający. Napisał Marek Szelągowski.

Dynamiczne zarządzanie procesami biznesowymi – przesłanki koncepcji

Kluczem do sukcesu współczesnego przedsiębiorstwa staje się nie „optymalny proces biznesowy", ale umiejętność dynamicznego kształtowania procesów biznesowych zgodnie z wymaganiami klienta. Napisał Marek Szelągowski.

Kapitał społeczny - przegląd koncepcji

Działania na rzecz dobra wspólnego, samoregulacja społeczna i więzi społeczne mają znaczenie ekonomiczne, więc można je traktować jako przejawy istnienia kapitału społecznego. Napisał Andrzej Góralczyk.

Mózg łańcucha dostaw

W zarządzaniu łańcuchem dostaw chodzi o to, by idealnie zgrać elementy po stronie podażowej (zaopatrzenie, planowanie produkcji i dystrybucji, alokacja mocy produkcyjnych, planowanie zapasów itp.) z tymi po stronie popytowej (napływające zamówienia i prognozy), tak, by podołać całemu popytowi przy możliwie najniższych kosztach.

Dział finansowy w średniej firmie – zadania i organizacja

W artykule przedstawiono praktyczne wnioski wynikające z obserwacji organizacji pracy działów finansowo-księgowych w średnich firmach. Napisał Jacek Barcikowski.

Zasady szczupłego zarządzania

Stosowanie zasad szczupłego zarządzania (lean management) pozwala na eliminowanie rozrzutności w procesach gospodarczych, w szczególności produkcyjnych. Napisał Ludwik Maciejec.

Zarządzanie

Artykuły dotyczące różnych dziedzin zarządzania.

 

Takt Pana Imai

Podczas spotkania z Masaaki Imai dowiedzieliśmy się od niego o kilku nowych elementach koncepcji doskonałego systemu produkcyjnego. Napisał Andrzej Góralczyk.

Subskrybuje zawartość