Ogłoszenie

Uwaga: Portal jest przygotowywany do generalnego remontu. W związku z tym nie da się obecnie zakładać nowych kont. Prosimy o cierpliwość.

zarządzanie zmianą organizacyjną

Karta przepływu procesu biznesowego - przykład

Często schemat blokowy procesu biznesowego jest zbyt ogólny i nie sposób na jego podstawie zaproponować środków ulepszenia procesu. Potrzebny jest bardziej szczegółowy opis, którego dostarcza karta przepływu procesu.

Przykładowa karta przepływu procesu biznesowego

Wskaźnik operacyjny procesu biznesowego

Wskaźniki operacyjne większości procesów biznesowych są niezmiernie niskie. Nie należy jednak wyciągać z tego pochopnych wniosków.

Zestawienie czasu elementów przykładowego procesu biznesowego

Schemat blokowy procesu biznesowego - przykład

Na początku analizy procesu biznesowego natrafiamy na trudność w zdefiniowaniu jego granic.

Schemat blokowy przykładowego procesu biznesowego

Business Process Improvement - etapy BPI

Metodologia BPI została opracowana z myślą o przedsiębiorstwach dużych. Przeprowadzenie zmiany kulturowej w dużej organizacji jest szczególnie złożonym zadaniem, wymaga zarządzania projektowego. W dobrze zorganizowanym przedsiębiorstwie musi trwać przynajmniej około 2 lat. Szanse na sukces są duże, jeśli przeprowadzamy zmianę według właściwego scenariusza.

Królewska droga

Metodologia wielkich programów zmiany organizacyjnej opracowana przez konsultanta niemieckiego.

Fazy wielkiego programu zmiany organizacyjnej
Subskrybuje zawartość