Ogłoszenie

Uwaga: Portal jest przygotowywany do generalnego remontu. W związku z tym nie da się obecnie zakładać nowych kont. Prosimy o cierpliwość.

zarządzanie łańcuchem dostaw

Zagadnienie podróżnika

Jeśli zagadnienie optymalnej marszruty zamierzamy rozwikłać na drodze formalnej, to najważniejszym krokiem jest ograniczenie liczby rozwiązań, pośród których szukamy najlepszego.

Marszruty floty pojazdów

Elementarna ekonomika outsourcingu

W określonych granicach oddanie operacji w outsourcing przynosi korzyści ekonomiczne i strategiczne.

Przesunięcie progu rentowności w wyniku oddania w outsourcing części działań obciążających koszty stałe

Zapasy bezpieczeństwa - wyznaczanie

W praktyce produkcyjnej tempo zużycia zapasów nie jest stałe, zdarzają się także opóźnienia dostaw zapasów uzupełniających i inne zakłócenia. Trzeba je kompensować zapasami bezpieczeństwa, aby zapewnić ciągłość zaopatrzenia produkcji.

Marketing Mix zaopatrzenia

W marketing mix, jak wiadomo, chodzi o właściwy dobór "wiązki" czynników związanych z produktem i rynkiem.

Marketing mix zaopatrzenia
Subskrybuje zawartość