Ogłoszenie

Uwaga: Portal jest przygotowywany do generalnego remontu. W związku z tym nie da się obecnie zakładać nowych kont. Prosimy o cierpliwość.

Analiza produkt-ilość

 

Nazwa techniki:

Analiza produkt-ilość, ang. P-Q Analysis, Product-Quantity Analysis

Inne nazwy:

Item-Quantity Analysis

Opis postępowania

Punktem wyjścia do analizy produkt-ilość jest Zestawienie Głównych Produktów pokazane poniżej.

 

Nr Kategoria produktu Nazwa produktu Ilość Cena jedn. Sprzedaż % sprzed. całk. Uwagi:
01              
02              
03              
...              
...              
...              
...              
  xxx RAZEM:   xxx   100%  

 

Zestawienie to należy uporządkować od największej ilości do najmniejszej, a następnie przeprowadzić tzw. analizę Pareto (zwaną także analizą ABC) ilości produktów.
 

Ilustracja

Analiza Pareto zestawienia P-Q

Analiza Pareto zestawienia P-Q - przykład

Zastosowania:

a) W projektowaniu rozmieszczenia wyposażenia produkcyjnego oraz systemu sterowania produkcją - analizie P-Q poddaje się obrabiane części, a na podstawie analizy Pareto (patrz rys.) oraz analizy marszrut (Patrz: Analiza przepływu produkcji) podejmuje się decyzje, które części mają być produkowane w komórkach lub gniazdach produkcyjnych, a które poza nimi bądź na zamówienie.

b) Najpowszechniejszym zastosowaniem analizy PQ jest tzw. technologia grupowa, w której małe partie obrabianych elementów (również spraw bądź dokumentów w przypadku procesów biznesowych), których marszruty są podobne, łączy się w większe partie.

c) W projektowaniu rozmieszczenia stref składowania - analizie P-Q poddaje się kategorie składowanych produktów i ocenia ich obrót w jednostce czasu, np. miesiąca, a na podstawie analizy Pareto oraz wymogów technicznych podejmuje się decyzje o wielkości i rozmieszczeniu poszczególnych stref składowania w magazynie.

Patrz także: Analiza Pareto (ABC)

Analiza Pareto zestawienia P-Q