Ogłoszenie

Uwaga: Portal jest przygotowywany do generalnego remontu. W związku z tym nie da się obecnie zakładać nowych kont. Prosimy o cierpliwość.

Elevator Test

Innowacyjne pomysły mają z początku poważną wadę - są zbyt abstrakcyjne. W praktyce przemysłowej stosowanych jest szereg technik pozwalających na przejście od abstrakcji do konkretu. Elevator Test to technika należąca do metodologii PIC (Product Innovation Charter).

Nazwa techniki:
Elevator Test (nie znane mi są polskie odpowiedniki tej nazwy)
Opis postępowania
Ideę nowego produktu należy poddać testowi, odpowiadając na następujące pytania:

  1. Dla kogo? (zdefiniowanie docelowego klienta/użytkownika)
  2. Kto tego potrzebuje? (sprecyzowanie potrzeby, którą produkt ma zaspokajać albo okazji, którą może wykorzystać)
  3. Jaka będzie nazwa produktu? Do jakiej kategorii należy produkt?
  4. Jaki pożytek (jaką korzyść) ma przynieść produkt albo jaka przyczyna zmusi klienta do kupienia go?
  5. Z jakiego powodu jest mało prawdopodobne, aby znalazła się na rynku konkurencyjna alternatywa dla podstawowej funkcji produktu?
  6. Czym będzie się wyróżniać na rynku nasza nowa oferta, produkt bądź usługa?

UWAGI

  1. W stadium konkretyzacji koncepcji produktu NIEZBĘDNY jest udział specjalistów marketingu (znających dobrze rynek).
  2. Test należy przeprowadzić do końca, ponieważ w punkcie 6 znajdowana jest podstawa odpowiedzi na pytanie, w jaki sposób zjednać klienta nie znającego produktu (nikt na rynku przecież nie zna nowego produktu).

Zastosowania szczegółowo:

  • Konkretyzacja koncepcji produktu we wczesnych stadiach opracowania nowego produktu.
  • Doskonalenie programu sprzedaży w toku planowania krótkoterminowego (zastosowanie występujące rzadko).
Zastosowania: