Ogłoszenie

Uwaga: Portal jest przygotowywany do generalnego remontu. W związku z tym nie da się obecnie zakładać nowych kont. Prosimy o cierpliwość.

Lista Alexa Osborna

Wśród rozmaitych sposobów na rozwijanie kreatywności, lista kontrolna Alexa Osborna zajmuje miejsce szczególne, jako narzędzie pomocnicze Inżynierii Produktów.

 

Nazwa techniki: Lista kontrolna Alexa Osborna

Opis postępowania

Przy opracowaniu nowych produktów oraz modernizacji starych, rozważyć ewentualności wymienione na poniższej liście

Lista kontrolna Alexa Osborna

     
Inne sposoby wykorzystania Zachowywanie status quo Kilka zmian
Czy przyswajać pomysły od innych * Pomysły podobne
* Pomysły od innych
* Podobne rozwiązania z przeszłości
* Kopiowanie od innych
 
Czy zmienić kształt, kolor i bieg * Zmiana koloru, biegu, mechanizmu, brzmienia, zapachu i kształtu
* Zmiana znaczenia
* Zmiana odcienia
 
Czy zmienić wielkość 1. Dodać coś jeszcze
2. Uwzględnić więcej czasu
3. Zwiększyć ileś razy
4. Zwiększyć długość
5. Zmniejszyć grubość
6. Dodać inne cechy
7. Podwoić
8. Zwielokrotnić
Czy zmniejszyć 1. Przesunąć coś
2. Zmniejszyć
3. Ścisnąć
4. Zniżyć
5. Skrócić
6. Uczynić lżejszym
7. Podzielić
Czy zastąpić 1. Zastąpić czymś innym
2. Zastąpić inną częścią
3. Zastąpić innym materiałem
4. Zastąpić innym procesem
5. Skrócić
5. Zastąpić inną energią
6. Zastąpić innym kolorem, ruchem, kształtem
Czy zamienić 1. Zamienić z innym elementem
2. Zmienić układ
3. Zmienić kolejność
4. Zamienić przyczynę i skutek
5. Zmienić krok
6. Zmienić plan
Czy odwrócić 1. Obrócić
2. Postawić do góry nogami
3. Odwrócić role
4. Odwrócić plusy i minusy
Czy łączyć 1. Łączyć
2. Konstruować
3. Łączyć przeznaczenie
4. Łączyć rozwiązania
     

Ocenić także:

   
Z ekonomicznego punktu widzenia Czy jest to ekonomiczne, nawet jeśli pomysł jest dobry
Z punktu widzenia legalności Podatek od towarów, itp.
   
Powiązań Związek z innymi planami
Prognoz Prognoza realizacji
Wskaźników Wskaźniki zyskowności itp.
   

 

Zastosowania: