Ogłoszenie

Uwaga: Portal jest przygotowywany do generalnego remontu. W związku z tym nie da się obecnie zakładać nowych kont. Prosimy o cierpliwość.

Cykl PDSA (PDCA)

Ciągłe ulepszanie - cykl podstawowy, znany też jako cykl Deminga. Także metodologia ciągłego uczenia się.

Przywrócenie oryginalnego standardu

Metodologia zwana cyklem Deminga została zniekształcona w toku upowszechniania na Zachodzie. W oryginalnej wersji, proponowanej przez Edwardsa Deminga, w drugim i trzecim kroku tej metodologii występuje intensywne eksperymentowanie w celu dogłębnego zrozumienia procesu. W związku z tym Edwards Deming oponował zdecydowanie przeciwko nazywaniu trzeciego kroku "Check" (sprawdź). Proponował różne inne określenia, które najtrafniej wydaje się oddawać słowo "Study" (badaj, usiłuj zrozumieć).

Ostatnio, zgodnie z intencjami Deminga, oryginalny standard został przywrócony - coraz częściej w praktyce i w literaturze można spotkać nazwę PDSA, w miejsce używanej do niedawna nazwy PDCA.

Poniżej przedstawiono oryginalną, standardową wersję cyklu.

Cykl PDSA

Nazwa techniki:

Cykl PDSA

Inne nazwy: Cykl Deminga, Cykl PDCA

Opis postępowania

  • PLAN - Planuj każdą zmianę z wyprzedzeniem. Przeanalizuj obecną sytuację oraz potencjalne skutki zmian zanim jakiekolwiek podejmiesz. Z góry przemyśl, co powinieneś zmierzyć, aby przekonać się, czy zrealizowałeś swój zamiar. Zaplanuj pomiar jako jeden z elementów realizacji zmiany. Myśl o pomiarze aż do następnego kroku (przez cały okres planowania). Opracuj plan wdrożenia zmiany, zadbaj przy tym o pełną obsadę tego przedsięwzięcia personelem oraz właścicielami procesów.
  • DO - Przeprowadź pilotażowe wdrożenie zmiany w małej skali w kontrolowanych warunkach (tzn. najpierw przeprowadź eksperyment bądź zbuduj prototyp).
  • STUDY - Gruntownie przeanalizuj rezultaty eksperymentu. Wyprowadź wnioski: co zebrane dane mówią na temat skuteczności próbnego wdrożenia?
  • ACT - Podejmij właściwe działania, aby wdrożyć STANDARD takiego procesu, który wyprodukował rezultaty przez Ciebie pożądane.

UWAGI

  1. Za najważniejszy krok w cyklu PDSA uważa się krok pierwszy - planowanie. Z tego powodu w praktyce cykl ten często występuje w kilku odmianach, zwłaszcza jako cykl SPDSA, w którym pracę nad planowaniem zmiany poprzedza wstępne studium sytuacji obecnej.
  2. Jednakże każdy proces zmian (doskonalenia) MUSI rozpoczynać się od planowania. W przeciwnym wypadku zamiast zmiany nastąpi manipulacja procesem, który nie został dogłębnie zrozumiany. Typowym skutkiem takiego postępowania jest frustracja właścicieli procesu.
Zastosowania: