Ogłoszenie

Uwaga: Portal jest przygotowywany do generalnego remontu. W związku z tym nie da się obecnie zakładać nowych kont. Prosimy o cierpliwość.

Prosta analiza i próba

Najbardziej elementarny schemat KAIZEN

Nazwa techniki:

Prosta analiza i próba

Opis postępowania:

Proste studium rozpoczyna się od określenia obszaru analizy. W warunkach przemysłowych na stanowiskach pracowników wykonawczych obszar ten powinien być wąski, ale musi obejmować wynik czynności.

Najczęściej proste studium polega na opisaniu czynności człowieka wykonującego wybrane zadanie. W bardziej złożonych przypadkach uwzględnia ono także współdziałanie człowieka z materiałami, informacjami, narzędziami itp.

Idee KAIZEN, próba i przegląd to znane z codziennej praktyki „produkowanie” kolejno różnych pomysłów usprawnień i próbowanie, czy dają dobre efekty. Na przykład:

"A może zrobimy to tak a tak?" (idea)

"Spróbujmy" (próba)

"Zobaczmy, jaki uzyskaliśmy wynik" (przegląd)

Po znalezieniu lepszego sposobu wykonania zadania, należy ów nowy sposób wprowadzić jako standard operacyjny.

Ilustracja

Elementarny schemat KAIZEN: prosta analiza i próba


UWAGI

W typowych warunkach przemysłowych przy zarządzaniu tradycyjnym człowiek wykonujący zadania nie uświadamia sobie swoich własnych czynności, skoncentrowany jest na wyniku. Dlatego, jeśli pracownik jest nienawykły do myślenia w kategoriach procesów, należy zachęcić go, aby opisał szczegółowo czynności, jakie wykonuje. Często już pierwsze takie pokonanie bariery percepcyjnej wywołuje pożądany efekt: człowiek sam zauważa nonsensy w układzie czynności, układzie narzędzi, materiałów, informacji itp. oraz możliwości usprawnień.

Zastosowania: 
kaizenprosty.gif