Ogłoszenie

Uwaga: Portal jest przygotowywany do generalnego remontu. W związku z tym nie da się obecnie zakładać nowych kont. Prosimy o cierpliwość.

Test Analizy Wartości

Jak osiągnąć maksymalny stosunek wartości do kosztu poszczególnych walorów produktu? Jaki może być minimalny koszt wymaganej jakości?

Wiele produktów przemysłowych posiada konstrukcję odpowiadającą do pewnego stopnia strukturze ich walorów handlowych. Typowa struktura walorów handlowych produktu złożona jest z:

  • standardu podstawowego określającego główną funkcję produktu (np. samochód, telewizor),
  • standardów kluczowych określających jego podstawowe walory użytkowe (w samochodzie: rodzaj i ewentualnie pojemność/moc silnika, rodzaj skrzyni biegów, rodzaj zawieszenia; w telewizorze: czarno-biały czy kolorowy, wielkość ekranu itd.)
  • pozostałych walorów.

Chcąc odpowiedzieć na pytanie ILE KOSZTUJE JAKOŚĆ spytajmy jaki powinien być „idealny” stosunek wartości do kosztu poszczególnych walorów produktu? Ściślej rzecz biorąc chodzi o odpowiedź na pytania: jak osiągnąć maksymalny stosunek wartości do kosztu poszczególnych walorów produktu? jaki może być minimalny koszt wymaganej jakości?

Praktyczne podejście do postawionego problemu opiera się na technice analitycznej noszącej nazwę analiza wartości. Analiza wartości ma na celu określenie:

  • minimalnego zespołu walorów, jakie musi spełniać produkt i jego składniki (eliminacja zbędnych funkcji)
  • najprostszej pod względem konstrukcyjnym i najmniej „materiałochłonnej” realizacji każdej z funkcji.

Test Analizy Wartości pomaga w praktyczny sposób przeprowadzić zasadniczą część analizy wartości. Pytamy w nim o podstawowe funkcje każdego podzespołu i każdej części produktu, a następnie poddajemy zarówno części jak i funkcje ostremu testowi.

 

Nazwa techniki: Test Analizy Wartości

Opis postępowania Pytania poniższego testu odnosimy do wszystkich materiałów, funkcji i operacji związanych z wytwarzaniem wyrobu lub usługi, do każdej części i podzespołu tego produktu.

1) Czy użycie tych elementów podnosi wartość produktu finalnego?

2) Czy koszty tych elementów są proporcjonalne do ich użyteczności?

3) Czy potrzebujesz wszystkich cech, jakie posiadają wyroby i usługi, części i komponenty tak, jak to zaprojektowano?

4) Czy nie ma jakichś bardziej właściwych rzeczy do użycia w tym celu?

5) Czy możesz wytworzyć części i wyroby po niższych kosztach?

6) Czy wiesz, jakie komponenty tego produktu byłyby bardziej zyskowne: zestandaryzowane i kupowane, czy wytwarzane przez ciebie samego?

7) Czy części i komponenty są wytwarzane właściwą metodą produkcji z punktu widzenia ich liczby?

8) Czy koszty rozważanych elementów stanowią sumę rozsądnych kosztów materiałowych, robocizny, kooperacji i godziwego zysku?

9) Czy można zakupić tego rodzaju elementy u tańszego dostawcy?

10) Czy są konkurenci kupujący te same elementy taniej?

UWAGI

 

a) Praktyka wskazuje, że już odpowiedź na pierwsze trzy lub cztery pytania daje dobre rezultaty, pod warunkiem że test prowadzimy rzetelnie i krytycznie.

b) Pytanie 7) na ogół jest najważniejsze przy doborze technologii, zwłaszcza w firmach rozwijających się.

c) Logika metody (dekompozycja funkcji i składników produktu) wydaje się narzucać w pewnym stopniu strukturę odpowiedzi - wynikiem analizy wartości jest zazwyczaj koncepcja produktu, w którym każda funkcja realizowana jest przez określoną część (podzespół). Konstrukcja produktu musi więc odpowiadać jego strukturze funkcjonalnej, a proces (technologia, metody, organizacja) musi odpowiadać konstrukcji. W wielu przypadkach, zwłaszcza wyrobów o konstrukcji modułowej, a także „pakietów” produktów i usług nietrudno jest określić konieczne koszty poszczególnych funkcji.

Zastosowania: