Ogłoszenie

Uwaga: Portal jest przygotowywany do generalnego remontu. W związku z tym nie da się obecnie zakładać nowych kont. Prosimy o cierpliwość.

Przenoszenie materiałów - zasady systemów

W praktyce produkcyjnej przemieszczanie materiałów jest zazwyczaj najbardziej kosztownym elementem procesu spośród czynności nie przynoszących żadnej wartości dodanej.

Doświadczenie każe analizować cztery główne składniki przemieszczania:

 1. Załadunek
 2. Transport ładunku
 3. Rozładunek
 4. Przenoszenie materiału niezaładowanego

Na system przemieszczania składają się zarówno czynności wykonywane ręcznie, jak i mechanicznie (ładowarki, dźwigi, suwnice, środki transportu naziemnego, przenośniki mechaniczne, grawitacyjne itd.).

Konieczność optymalizacji kosztów przemieszczania materiałów wymaga, aby system transportu wewnętrznego był ściśle zintegrowany z planem zakładu i rozmieszczeniem wyposażenia. Dziesiątki lat praktyki przemysłowej pozwoliły na sformułowanie zasad przemieszczania materiałów, które to zasady należy stosować kompleksowo i z ostrożnością.

 1. Eliminuj przemieszczanie materiałów wszędzie, gdzie to możliwe
 2. Utrzymuj pojedynczy strumień przepływu materiału, unikając zmian kierunku
 3. Utrzymuj w całym strumieniu jednakową szybkość przepływu materiału
 4. Stosuj mechanizację transportu wszędzie, gdzie jest to opłacalne
 5. Przepustowość (wydajność) środków transportu staraj się dostosować do maksymalnego obciążenia pracą
 6. Przemieszczaj materiały szybko
 7. Wykorzystuj siłę grawitacji do przemieszczania wszędzie, gdzie to możliwe
 8. Skracaj maksymalnie dystans (trasy) przemieszczania
 9. Dostarczaj materiały jak najbliżej stanowiska, które z nich korzysta
 10. Wszystkie etapy przemieszczania zintegruj w jeden system
 11. Łącz przemieszczanie z innymi elementami procesu (operacje, testowanie itp.)
 12. Wszędzie, gdzie to możliwe, stosuj elastyczne (np. modułowe) urządzenia