Ogłoszenie

Uwaga: Portal jest przygotowywany do generalnego remontu. W związku z tym nie da się obecnie zakładać nowych kont. Prosimy o cierpliwość.

Marketing Mix zaopatrzenia

W marketing mix, jak wiadomo, chodzi o właściwy dobór "wiązki" czynników związanych z produktem i rynkiem.

Poniżej przedstawiono schemat ilustrujący propozycję marketing mix zaopatrzenia wg Mirosława Antonowicza. Autor jest praktykiem, obecnie członkiem zarządu PKP Cargo.

Ilustracja

Marketing mix zaopatrzenia

Propozycja marketing mix zaopatrzenia. Opracowanie: Mirosław Antonowicz.

 

Zastosowania: 
Marketing mix zaopatrzenia