Ogłoszenie

Uwaga: Portal jest przygotowywany do generalnego remontu. W związku z tym nie da się obecnie zakładać nowych kont. Prosimy o cierpliwość.

Diagram powinowactwa

Diagram afiniczny znajduje zastosowanie najczęściej w trzech sytuacjach: gdy mamy do uporządkowania wielką liczbę zagadnień, gdy trafiamy na problem słabo rozpoznany, niejasny bądź kontrowersyjny oraz gdy potrzebne jest kreatywne myślenie.

Nazwy techniki:

Diagram afiniczny, Diagram powinowactwa, tablica afiniczna, metoda JK (od nazwiska twórcy - japońskiego antropologa Jiro Kawakita).

Opis postępowania

 1. Burza Mózgów - jej celem jest wygenerowanie jak największej ilości pomysłów,
 2. Każdy pomysł należy zapisać osobnej kartce; wygodnie jest użyć dużych karteczek post-it. Następnie wyeksponować je wszystkie, np. umieszczając na tablicy,
 3. Zadaniem uczestników sesji jest pogrupowanie kartek w grupy zagadnień powiązanych,
 4. Sporządzenie kartek z nagłówkami; nagłówek to tytuł grupy powiązanych zagadnień; jako nagłówka można użyć kartki już istniejącej, bądź sporządzić nową kartkę;
 5. Wykończenie diagramu - umieszczenie grup tematycznych pod kartkami z nagłówkami; jeśli uczestnicy zauważą jakieś powiązania pomiędzy dwiema grupami, to niech umieszczą je po sąsiedzku, a nad ich nagłówkami umieszczą "nad-nagłówek".


Ilustracje

 

Nadnagłówek
Nagłówek
Nagłówek
Etykieta
Etykieta
Etykieta
Etykieta
Nadnagłówek
Nagłówek
Nagłówek
Etykieta
Etykieta
Etykieta
Etykieta

Układ graficzny diagramu afinicznego

Sporządzanie diagamu powinowactwa

Sporządzanie diagramu powinowactwa


Diagram afiniczny

Gotowy diagram powinowactwa


UWAGI

 1. Jeśli pomysłów jest mniej, niż 15, nie ma potrzeby stosowania diagramu afinicznego do ich porządkowania.
 2. Technika ma zastosowanie do porządkowania dużych zbiorów zagadnień, zwłaszcza w sytuacjach, gdy problematyka jest niejasna bądź zagmatwana, a także wtedy, gdy są duże różnice zdań, opinii i punktów widzenia. Drugie ważne zastosowanie: gdy potrzebne są oryginalne pomysły, więc dobrze jest zachęcić uczestników do myślenia kreatywnego.
 3. Najlepsze wyniki uzyskuje się, gdy:
 • w sesji bierze udział 5-8 osób,
 • praca przebiega w ciszy,
 • praca przebiega szybko, a uczestnicy są zachęceni do opierania się na pierwszych skojarzeniach, a nie na namyśle, gdy niewiele się zastanawiają,
 • osoba prowadząca zachęca, aby uczestnik nie zajmował się wieloma zagadnieniami na raz, lecz raczej tylko jedną kartką w jednym ruchu,
 • osoba prowadząca sesję pilnuje, aby żaden z uczestników nie narzucał innym własnego zdania;
 • w przypadku różnicy zdań należy:
  • doprowadzić do dyskusji, ponieważ często okazuje się, że osoba protestująca po prostu chce dopisać nowe zagadnienie,
  • albo zachęcić uczestników do sporządzenia duplikatu kartek i drugiego diagramu.

-----

Wykorzystano fotogtafie: Fot. 1 - nashih, CC Attribution, Noncommercial, No Derivatives License, Fot. 2 - Sean Munson, CC Attribution, Noncommercial, No Derivatives License

-----

Zastosowania: 
Sporządzanie diagramu powinowactwa
Diagram afiniczny