Ogłoszenie

Uwaga: Portal jest przygotowywany do generalnego remontu. W związku z tym nie da się obecnie zakładać nowych kont. Prosimy o cierpliwość.

SWOT w kilku odmianach

Analiza SWOT jako technika niesamodzielna oraz odmiany samodzielnej analizy SWOT.

Nazwa techniki:

Analiza SWOT (jako technika niesamodzielna)

Opis postępowania

 1. Przeprowadzić jedną albo kilka serii burzy mózgów, których celem jest zebranie wszystkich opinii o słabych i mocnych punktach przedsiębiorstwa oraz o jego szansach i zagrożeniach dla niego.
 2. Wyniki powyższych sesji uporządkować i zapisać w formularzu (patrz poniżej).

 

Ilustracja

 SILNE PUNKTY            |             SŁABE PUNKTY
                  |             
                  |
                  |
                  |
                  |
                  |
---------------------------------------------------------------------------
                  |
                  |
                  |
                  |
                  |
                  |
SZANSE               |              ZAGROŻENIA 

Formularz analizy SWOT

UWAGI

W omawianej najogólniejszej postaci technika ta nie prowadzi do żadnych wniosków (jest niekonkluzywna), ale wykazuje przydatność w zestawie z innymi analizami strategicznymi. W tym sensie SWOT w omawianej postaci jest techniką niesamodzielną.

SWOT - odmiana samodzielna

Nazwa techniki: Analiza SWOT (jako technika samodzielna, bez odrębnej nazwy)

Opis postępowania

 1. W niewielkim gronie osób wypracować zgodność opinii na temat pięciu najważniejszych: słabych punktów przedsiębiorstwa, mocnych punktów przedsiębiorstwa, szans przedsiębiorstwa, zagrożeń dla przedsiębiorstwa.
 2. Wyniki uzgodnienia wpisać do formularza analizy SWOT.

UWAGI

 1. Osoby biorące udział w uzgadnianiu opinii powinny pochodzić z kluczowych obszarów przedsiębiorstwa. Najlepiej, jeśli będzie wśród niech ktoś z kierownictwa naczelnego oraz kierownicy albo specjaliści dobrze znający realia operacyjne firmy i jej otoczenie - na przykład z działu produkcji, sprzedaży, serwisu, badań i rozwoju, reklamacji.
 2. Analiza SWOT w opisanej postaci prowadzi wprost do wniosku, którym jest ocena ważności poszczególnych elementów firmy i jej otoczenia. W tym sensie technika ta może być uznana za samodzielną.

SWOT - odmiana samodzielna rozwinięta

Nazwa techniki: Analiza SWOT (jako technika samodzielna, bez odrębnej nazwy)

Opis postępowania

 1. Przeprowadzić czynności opisane powyżej (SWOT - odmiana samodzielna), koncentrując się wyłącznie na najważniejszych produktach i technologiach
 2. Wypracować zgodność opinii na tematy:
 • w jaki sposób zamienić słabe punkty przedsiębiorstwa w jego silne punkty
 • w jaki sposób wykorzystać silne punkty przedsiębiorstwa
 • w jaki sposób zamienić zagrożenia dla przedsiębiorstwa w szanse dla niego
 • w jaki sposób wykorzystać szanse przedsiębiorstwa

Ilustracja

Patrz załączony obrazek.

UWAGI

 1. Odpowiedzi w punkcie 2 powyżej powinny dotyczyć tylko elementów uznanych za NAJWAŻNIEJSZE (wypracowanych w pierwszym punkcie)
 2. Udzielając odpowiedzi w punkcie 2 powyżej należy zmierzać do konkretów, tzn. wyszczególnić konkretne instrumenty menedżerskie, jakie należy zastosować.
 3. Analiza SWOT w omawianej wersji okazuje się niezwykle przydatna. Często w ciągu niespełna godziny można przy jej pomocy dojść do bardzo użytecznych wniosków.
Analiza SWOT samodzielna w wersji rozwiniętej