Wydaje się, że kanał RSS ze strony http://dialogbulletin.eu/pl/blog/feed został uszkodzony w wyniku błędu "syntax error%" w linii 1.

Ogłoszenie

Uwaga: Portal jest przygotowywany do generalnego remontu. W związku z tym nie da się obecnie zakładać nowych kont. Prosimy o cierpliwość.

Ostatnio dodane

TypWpisAutorOdpowiedziOstatnia aktualizacja
ZdjęcieAnaliza cykl-koszt przykładowego procesu biznesowego admin012 lat 17 tygodni temu
ZdjęcieSześć wielkich strat admin012 lat 17 tygodni temu
ZdjęcieFunkcje potęgowe z wykładnikiem ujemnym admin012 lat 17 tygodni temu
ZdjęcieWykres cykl-koszt przykładowego procesu biznesowego po usprawnieniu admin012 lat 17 tygodni temu
ZdjęciePrzykładowa karta przepływu procesu biznesowego admin012 lat 17 tygodni temu
ZdjęcieWykres rozkładu Pareto admin012 lat 17 tygodni temu
ZdjęcieFundament i filary TPM admin012 lat 17 tygodni temu
ZdjęcieDiagram Pareto - przykład admin012 lat 17 tygodni temu
ZdjęcieSchemat oceny procesów biznesowaych pod kątem wartości dodanej admin012 lat 17 tygodni temu
ZdjęcieZestawienie czasu elementów przykładowego procesu biznesowego admin012 lat 17 tygodni temu
ZdjęcieNiewłaściwe diagramy Pareto admin012 lat 17 tygodni temu
ZdjęcieSchemat blokowy przykładowego procesu biznesowego admin012 lat 17 tygodni temu
NarzędzieSterowanie doskonałością procesu wg Taguchi'ego admin012 lat 17 tygodni temu
NarzędzieOcena kosztu niepewności projektu metodą szacowania entropii admin012 lat 17 tygodni temu
ZdjęcieAnaliza kosztów produktów admin012 lat 17 tygodni temu
ZdjęcieSporządzanie wykresu progu rentowności admin012 lat 17 tygodni temu
ZdjęciePrzykład obliczenia kosztu projektu z niepewnością admin012 lat 17 tygodni temu
ZdjęcieKoszt projektu z uwględnieniem entropii admin012 lat 17 tygodni temu
ZdjęcieShannona formuła entropii admin012 lat 17 tygodni temu
ZdjęcieSchemat Howarda admin012 lat 17 tygodni temu
ZdjęcieFormularz oceny luki strategicznej admin012 lat 17 tygodni temu
ZdjęcieFormularz oceny stanu know-how firmy na tle sektora admin012 lat 17 tygodni temu
ZdjęcieGłówny proces tworzenia wartości admin012 lat 17 tygodni temu
ZdjęciePrzykładowe drzewo zdarzeń admin012 lat 17 tygodni temu
TechnikaJidoka - jakość wbudowana w proces admin012 lat 17 tygodni temu