Ogłoszenie

Uwaga: Portal jest przygotowywany do generalnego remontu. W związku z tym nie da się obecnie zakładać nowych kont. Prosimy o cierpliwość.

Analiza walorów handlowych

Prosta i zarazem "magiczna" technika, wynaleziona ponoć w firmie 3M, pozwala zrozumieć istotę użyteczności wyrobu lub usługi, a także wychwycić ich słabe punkty.

Nazwa techniki:

Analiza walorów handlowych produktu, nie mająca nazwy własnej.

Opis postępowania

Należy nazwać osiem walorów handlowych (ang. Points of Sales) analizowanego produktu. Można przy tym posłużyć się formularzem w postaci koła podzielonego na osiem wycinków (patrz ilustracja).

Ilustracja

 Formularz analizy walorów handlowych produktu

Formularz analizy walorów handlowych (częściowo wypełniony, dla przykładu, nazwami walorów handlowych mojego zegarka)

UWAGI

1. Siła tej prostej metody wynika z "magicznej liczby" - w przypadku niezbyt złożonych produktów trudno jest bowiem "odkryć" AŻ OSIEM walorów handlowych.
2. Formularz rysowany jest w postaci koła podzielonego na osiem wycinków z dwóch powodów:

  • Odręcznie łatwiej narysować przekreślone kółko, niż tabelkę,
  • Kształt koła sugeruje, że walory nie muszą być układane w kolejności od ważniejszych do mniej ważnych; istotne jest bowiem, aby nie sugerować się własną oceną ważności poszczególnych walorów i np. nie ignorować tych, które wydają nam się mniej ważne.

3. Technikę najlepiej jest stosować w zespole osób o różnych doświadczeniach (konstruktor, specjalista marketingu, użytkownik itd.).
4. W projektowaniu produktów modernizowanych znajduje zastosowanie metoda "odwrotna" - analizujemy wady produktu dotychczasowego i przypisujemy im nazwy z "nie" na początku. Na przykład przedmiot zbyt ciężki powinien zostać oceniony jako "nielekki". Po wypełnieniu całego kółka skreślamy słówko "nie" i w ten sposób otrzymujemy cechy produktu poprawionego.

Zastosowania:

  1. Opracowanie nowego produktu
  2. Modernizowanie produktów
  3. Układanie listy walorów dla potrzeb szkolenia produktowego sprzedawców profesjonalnych.

 

Zastosowania: 
Zastosowania: 
Zastosowania: 
Formularz analizy walorów handlowych produktu