Ogłoszenie

Uwaga: Portal jest przygotowywany do generalnego remontu. W związku z tym nie da się obecnie zakładać nowych kont. Prosimy o cierpliwość.

Analiza drzewa zdarzeń

Ocena ryzyka musi brać pod uwagę fakt, że konsekwencje niekorzystnego zdarzenia są różne, zależnie od scenariusza (biegu wydarzeń).

Nazwa techniki:

Analiza drzewa zdarzeń, Drzewo zdarzeń, ang. Event Tree Analysis, ETA

Opis postępowania

 1. Zdefiniować problem.
 2. Wyodrębnić analizowany układ.
 3. Zidentyfikować symptomy niezadowalającego działania układu.
 4. Zidentyfikować czynniki ryzyka i określić sposób ich stwierdzania bądź pomiaru (w przypadku, gdy można je reprezentować zmienną ciągłą).
 5. Dla każdego z czynników ryzyka oszacować prawdopodobieństwa WARUNKOWE zdarzeń w każdym z możliwych scenariuszy (biegów wydarzeń).
 6. Obliczyć prawdopodobieństwa warunkowe konsekwencji każdego scenariusza, przez pomnożenie prawdopodobieństw (lub częstotliwości) kolejnych zdarzeń w danym scenariuszu.
 7. Obliczyć ekonomiczną wielkość ryzyka dla każdego scenariusza.

Ilustracja

Przeykładowe drzewo zdarzeń

Analiza przykładowego drzewa zdarzeń dla oceny ryzyka związanego z przeciążeniem tamy na rzece

UWAGI

 1. Przykład na rysunku dotyczy czynnika ryzyka przedstawionego w postaci zmiennej ciągłej - przeciążenia, które można ogólnie określić jako obciążenie/wydajność (wytrzymałość nominalna itp.). Założono, że obciążenie ma 3 poziomy: normalny (O), podwyższony (A) i nadmierny (B).
 2. Przykład na rysunku jest mocno uproszczony, gdyż uwzględnia tylko 1 zdarzenie pośrednie pomiędzy przeciążeniem a konsekwencjami technicznymi, mianowicie działanie zadowalające/niezadowalające.

  W typowych przypadkach praktycznych mamy znacznie bardziej rozbudowane scenariusze. Pozostając przy zagadnieniach zagrożenia środowiska można podać szereg przykładów analiz bardziej rozbudowanych np taki scenariusz:

  • % dróg z nieutwardzonym poboczem

  (pomnożyć przez)

  • częstość wywrotek cystern na nieutwardzonym poboczu (na rok na km bieżący)

  (pomnożyć przez)

  • częstość wycieków substancji niebezpiecznej z wywróconych cystern

  (pomnożyć przez)

  • częstość zatrucia .... przez substancje niebezpieczne wyciekające z wywróconych cystern

  (pomnożyć przez)

  • przeciętne koszty akcji ratowniczych itp. w przypadkach zatruć substancjami niebezpiecznymi z wycieków.
 3. Analizę drzewa zdarzeń można stosować do analizy ryzyka wszelkiego rodzaju, także np. finansowego.
Zastosowania: 
Zastosowania: 
Zastosowania: 
Przykładowe drzewo zdarzeń