Ogłoszenie

Uwaga: Portal jest przygotowywany do generalnego remontu. W związku z tym nie da się obecnie zakładać nowych kont. Prosimy o cierpliwość.

Sześć wielkich strat

Cele redukcji strat chronicznych w jednym z przedsiębiorstw japońskich.

Poniższy diagram pokazuje sposób obiczania wskaźnika Całkowitej Efektywności Wyposażenia (ang. OEE, Overall Equipment Effectiveness) oraz wyznaczanie celów usprawnień dla systemu utrzymania wyposażenia, według metodologii pierwszej wersji systemu TPM (Total Productive Maintenance).

Ilustracja

Sześć wielkich strat

Sześć wielkich strat

 

Sześć wielkich strat