Ogłoszenie

Uwaga: Portal jest przygotowywany do generalnego remontu. W związku z tym nie da się obecnie zakładać nowych kont. Prosimy o cierpliwość.

Praca ciągła zespołowa - prosty przypadek

Ciągłość pracy zespołowej oznacza, że zespół jako całość natychmiast po zakończeniu jednego zadania może przystąpić do następnego. Można to osiągnąć tylko poprzez równoważenie pracy.

Jeśli czas wykonania czynności przez różnych członków zespołu jest różny, to ci, którzy skończyli wcześniej muszą poczekać, aż zadanie zostanie ukończone przez wszystkich, aby zespół jako całość mógł przystąpić do realizacji następnego zadania. Oczekiwanie to strata czasu pracy. Łączny czas oczekiwania stanowi podstawę wskaźnika, który nosi nazwę wskaźnik niezrównoważenia pracy.

Pracę ciągłą (proces ciągły) w przypadku pracy zespołowej osiągnąć można jedynie poprzez równoważenie pracy, czyli taką jej organizację, przy której wykonywanie zadania zabiera tyle samo czasu wszystkim członkom zespołu. W praktyce praca idealnie ciągła osiągana jest rzadko, ale przeważnie w każdych konkretnych warunkach ciągłość pracy (ciągłość procesu) można poprawić. Poniższy nieco uproszczony przykład przedstawia zespołowe czynności obsługowe przy reaktorze chemicznym.

Rys. 1.

 Karta człowiek-maszyna

Karta działań wielopodmiotowych dla zespołowej obsługi reaktora chemicznego. Stan przed usprawnieniem.

Na Rys. 1. widać, że cykl pracy zespołu wynosi 6 godzin. W zakładzie jest wiele reaktorów, lecz długi cykl pracy zespołu sprawia, że podczas jednej zmiany zespół jest w stanie przygotować tylko jeden reaktor. Przygotowanie 2 reaktorów w ciągu dnia jest oczywiście możliwe, jednakże po wyższych kosztach, gdyż zespołowi trzeba zapłacić nadgodziny (w cywilizowanym zakładzie ;-) ). Jednocześnie problemem jest bardzo niskie wykorzystanie czasu pracy członków zespołu, uwidocznione na rysunku jako długi łączny czas oczekiwania (przestrzeń niezacieniona).

Analiza problemu niskiego zrównoważenia pracy ujawniła, że odkręcanie pokrywy dające dostęp do katalizatora odbywa się po zakończeniu demontażu grzejników z dość błahego powodu: ciasnoty na podeście, która uniemożliwia jednoczesny dostęp do obu podzespołów. Poprzez wydłużenie i poszerzenie podestu zapewniono wygodny jednoczesny dostęp do grzejników i pokrywy. Rys. 2 przedstawia efekt usprawnienia.

Rys. 2.

Karta człowiek-maszyna

Karta działań wielopodmiotowych dla zespołowej obsługi reaktora chemicznego. Stan po usprawnieniu.

Na Rys. 2. zaznaczono także oszczędność czasu, uzyskaną dzięki temu, że stała się możliwa praca równoległa elektryka z pomocnikiem i ślusarza z pomocnikiem. Teraz cykl pracy zespołu wynosi nieco ponad 4 godziny. Dalsze usprawnienie polegało na przerobieniu śrub mocujących pokrywę i dzięki temu zredukowano cykl do niespełna 4 godzin.

UWAGA: Formularz karty działań wielopodmiotowych znajduje się w dziale Narzędzia.

Karta człowiek-maszyna
Karta człowiek-maszyna