Ogłoszenie

Uwaga: Portal jest przygotowywany do generalnego remontu. W związku z tym nie da się obecnie zakładać nowych kont. Prosimy o cierpliwość.

Wykres produkcji

Na wykresie produkcji widać, jak proces jest zsynchronizowany - w których miejscach występują spiętrzenia i opóźnienia, jak proces reaguje na zakłócenia.

Wykres produkcji służy do monitorowania przebiegu przetwarzania kolejnych partii materiału (bądź informacji) na kolejnych stanowiskach. Wielkościami obserwowanymi są ilości produktu wypuszczane przez KOLEJNE stanowiska oraz czas wypuszczenia.

Zależnie od skali monitorowania stanowiskami mogą być stanowiska pracy bądź gniazda/linie produkcyjne, a nawet całe warsztaty, czy wydziały. Odpowiednio do skali monitorowania dobieramy także skalę czasu.

Dane

Dane surowe zbieramy w tabeli, np. takiej:

  Stanowisko 1 Stanowisko 2 Stanowisko 3 Stanowisko 4
Czas Symbol
partii
Ilość Symbol
partii
Ilość Symbol
partii
Ilość Symbol
partii
Ilość
7:40 1A 65            
8:10     1A 65        
8:15 1B 75            
8:25         1A 65    
8:35     1B 75        
8:45 1C 72         1A 65
8:55         1B 75    

UWAGA: Istotne jest, aby rejestrować wypuszczane partie POCZĄWSZY od jednej ustalonej partii - w powyższym przykładzie od partii o symbolu 1A.

Wykres

Wykres produkcji jest to po prostu wykres kumulowany ilości wypuszczanych przez kolejne stanowiska w zależności od czasu. Oto przykład:

 Wykres produkcji

Wykres produkcji - przykład

Czytanie wykresu

  1. Odległości pomiędzy liniami wykresu w poziomie informują o długości cyklu przetwarzania. Np. na wykresie widać, że proces "rozjeżdża się", a jego wydłużanie się spowodowane jest głównie opóźnieniami na stanowiskach 3 i 4. Widać także, że stanowisko 2 "złapało" opóźnienie na samym początku okresu monitorowanego, a następnie "nadganiało", ze zmiennym powodzeniem.
  2. Odległości pomiędzy liniami wykresu w pionie informują o wielkości zapasów. Narastanie (spiętrzenie) zapasów może świadczyć o wąskich gardłach (na przykładowym wykresie - na stanowiskach 3 i 4).

Arkusz

W sekcji narzędzia został zamieszczony arkusz kalkulacyjny z wykresem produkcji. Arkusz można dostosować do konkretnych warunków monitorowania produkcji.

Wykres produkcji