Ogłoszenie

Uwaga: Portal jest przygotowywany do generalnego remontu. W związku z tym nie da się obecnie zakładać nowych kont. Prosimy o cierpliwość.

ekonomika przedsiębiorstwa

Fundament i filary TPM

Osiem segmentów Kompleksowego Systemu Zarządzania Produktywnym Utrzymaniem Ruchu przedstawia się często w postaci znanej z innych systemów.

Fundament i filary TPM

Zagadnienie podróżnika

Jeśli zagadnienie optymalnej marszruty zamierzamy rozwikłać na drodze formalnej, to najważniejszym krokiem jest ograniczenie liczby rozwiązań, pośród których szukamy najlepszego.

Marszruty floty pojazdów

Zarządzanie wartością dodaną - planowanie

Zarządzanie wartością dodaną traktuje nakłady nie jako obciążenie wyniku, lecz jako finansowanie źródeł pomyślności i rozwoju firmy.

Plan menedżerski z analizą wartości dodanej

Średnioterminowy plan menedżerski - założenia

Założenia do planu średnioterminowego powinny wyznaczać główne cele operacyjne i koszty docelowe.

Analiza wartości dodanej

Wartość dodana jest źródłem zasobności przedsiębiorstwa, zysku właściciela, dobrobytu pracujących i zamożności państwa. Jednak zarządzanie wartością dodaną to "wyższa szkoła jazdy".

Wykres marży brutto - sporządzanie i zastosowanie

Zarządzanie marżą brutto jest w istocie zarządzaniem programem sprzedaży. Wykres marży brutto produktów albo grup produktów umożliwia symulację skutków zmian tego programu.

Obliczanie marży brutto

Rachunkowość zarządcza - analiza kosztów produktów

Zarządzanie redukcją kosztów w sposób, który koncentruje działania na priorytetach i zarazem nie naraża firmy na niebezpieczeństwa utraty potrzebnych zasobów, wymaga podejścia analitycznego. Jednym z przykładów takiego podejścia jest analiza kosztów produktów.

Analiza kosztów produktów

Test Analizy Wartości

Jak osiągnąć maksymalny stosunek wartości do kosztu poszczególnych walorów produktu? Jaki może być minimalny koszt wymaganej jakości?

Polityka zakupów - podstawy

Poniższe zestawienie stanowi sedno propozycji, wg której główną podstawą polityki zakupów powinna być klasyfikacja zakupów. Autorem propozycji jest Mirosław Antonowicz, praktyk, obecnie członek zarządu PKP Cargo.

Klasyfikacja zakupów
Subskrybuje zawartość