Wydaje się, że kanał RSS ze strony http://dialogbulletin.eu/pl/blog/feed został uszkodzony w wyniku błędu "undefined entity%" w linii 72.

Ogłoszenie

Uwaga: Portal jest przygotowywany do generalnego remontu. W związku z tym nie da się obecnie zakładać nowych kont. Prosimy o cierpliwość.

logistyka dystrybucji

Zagadnienie podróżnika

Jeśli zagadnienie optymalnej marszruty zamierzamy rozwikłać na drodze formalnej, to najważniejszym krokiem jest ograniczenie liczby rozwiązań, pośród których szukamy najlepszego.

Marszruty floty pojazdów

Logistyka produkcji i logistyka dystrybucji - podstawowe podejścia

Literatura poświęcona logistyce jest ogromna, ale albo prezentuje ogólniki albo wprowadza od razu w rozwiązania techniczne. Brakuje literatury podstawowej adresowanej do menedżerów, czyli omawiającej podstawowe modele rozwiązań logistycznych oraz podstawowe podejścia do organizacji logistyki. Niniejszy artykuł ma w części wypełnić tę lukę.

Dystrybucja okazjonalna i dystrybucja centralna
Subskrybuje zawartość