Ogłoszenie

Uwaga: Portal jest przygotowywany do generalnego remontu. W związku z tym nie da się obecnie zakładać nowych kont. Prosimy o cierpliwość.

rachunkowość zarządcza

Zarządzanie wartością dodaną - planowanie

Zarządzanie wartością dodaną traktuje nakłady nie jako obciążenie wyniku, lecz jako finansowanie źródeł pomyślności i rozwoju firmy.

Plan menedżerski z analizą wartości dodanej

Średnioterminowy plan menedżerski - założenia

Założenia do planu średnioterminowego powinny wyznaczać główne cele operacyjne i koszty docelowe.

Analiza wartości dodanej

Wartość dodana jest źródłem zasobności przedsiębiorstwa, zysku właściciela, dobrobytu pracujących i zamożności państwa. Jednak zarządzanie wartością dodaną to "wyższa szkoła jazdy".

Wykres marży brutto - sporządzanie i zastosowanie

Zarządzanie marżą brutto jest w istocie zarządzaniem programem sprzedaży. Wykres marży brutto produktów albo grup produktów umożliwia symulację skutków zmian tego programu.

Obliczanie marży brutto

Ocena ryzyka projektu metodą szacowania entropii

Najczęściej ocenia się ryzyko szacując prawdopodobieństwo wyników przedsięwzięcia.

Koszt projektu z uwględnieniem entropii

Rachunkowość zarządcza - analiza kosztów produktów

Zarządzanie redukcją kosztów w sposób, który koncentruje działania na priorytetach i zarazem nie naraża firmy na niebezpieczeństwa utraty potrzebnych zasobów, wymaga podejścia analitycznego. Jednym z przykładów takiego podejścia jest analiza kosztów produktów.

Analiza kosztów produktów
Subskrybuje zawartość