Ogłoszenie

Uwaga: Portal jest przygotowywany do generalnego remontu. W związku z tym nie da się obecnie zakładać nowych kont. Prosimy o cierpliwość.

Ostatnio dodane

TypWpisAutorOdpowiedziOstatnia aktualizacja
ZdjęcieFundament i filary TPM admin09 lat 3 tygodnie temu
ZdjęcieDiagram Pareto - przykład admin09 lat 3 tygodnie temu
ZdjęcieSchemat oceny procesów biznesowaych pod kątem wartości dodanej admin09 lat 3 tygodnie temu
ZdjęcieZestawienie czasu elementów przykładowego procesu biznesowego admin09 lat 3 tygodnie temu
ZdjęcieNiewłaściwe diagramy Pareto admin09 lat 3 tygodnie temu
ZdjęcieSchemat blokowy przykładowego procesu biznesowego admin09 lat 3 tygodnie temu
ZdjęcieAnaliza cykl-koszt przykładowego procesu biznesowego admin09 lat 3 tygodnie temu
ZdjęcieSześć wielkich strat admin09 lat 3 tygodnie temu
ZdjęcieFunkcje potęgowe z wykładnikiem ujemnym admin09 lat 3 tygodnie temu
ZdjęcieWykres cykl-koszt przykładowego procesu biznesowego po usprawnieniu admin09 lat 3 tygodnie temu
ZdjęciePrzykładowa karta przepływu procesu biznesowego admin09 lat 3 tygodnie temu
ZdjęcieWykres rozkładu Pareto admin09 lat 3 tygodnie temu
NarzędzieSterowanie doskonałością procesu wg Taguchi'ego admin09 lat 3 tygodnie temu
NarzędzieOcena kosztu niepewności projektu metodą szacowania entropii admin09 lat 3 tygodnie temu
ZdjęcieAnaliza kosztów produktów admin09 lat 3 tygodnie temu
ZdjęcieSporządzanie wykresu progu rentowności admin09 lat 3 tygodnie temu
ZdjęciePrzykład obliczenia kosztu projektu z niepewnością admin09 lat 3 tygodnie temu
ZdjęcieKoszt projektu z uwględnieniem entropii admin09 lat 3 tygodnie temu
ZdjęcieShannona formuła entropii admin09 lat 3 tygodnie temu
ZdjęcieSchemat Howarda admin09 lat 3 tygodnie temu
ZdjęcieFormularz oceny luki strategicznej admin09 lat 3 tygodnie temu
ZdjęcieFormularz oceny stanu know-how firmy na tle sektora admin09 lat 3 tygodnie temu
ZdjęcieGłówny proces tworzenia wartości admin09 lat 3 tygodnie temu
ZdjęciePrzykładowe drzewo zdarzeń admin09 lat 3 tygodnie temu
TechnikaJidoka - jakość wbudowana w proces admin09 lat 3 tygodnie temu