Ogłoszenie

Uwaga: Portal jest przygotowywany do generalnego remontu. W związku z tym nie da się obecnie zakładać nowych kont. Prosimy o cierpliwość.

Ostatnio dodane

TypWpisAutorOdpowiedziOstatnia aktualizacja
ZdjęcieFundament i filary TPM admin010 lat 3 dni temu
ZdjęcieDiagram Pareto - przykład admin010 lat 3 dni temu
ZdjęcieSchemat oceny procesów biznesowaych pod kątem wartości dodanej admin010 lat 3 dni temu
ZdjęcieZestawienie czasu elementów przykładowego procesu biznesowego admin010 lat 3 dni temu
ZdjęcieNiewłaściwe diagramy Pareto admin010 lat 3 dni temu
ZdjęcieSchemat blokowy przykładowego procesu biznesowego admin010 lat 3 dni temu
ZdjęcieAnaliza cykl-koszt przykładowego procesu biznesowego admin010 lat 3 dni temu
ZdjęcieSześć wielkich strat admin010 lat 3 dni temu
ZdjęcieFunkcje potęgowe z wykładnikiem ujemnym admin010 lat 3 dni temu
ZdjęcieWykres cykl-koszt przykładowego procesu biznesowego po usprawnieniu admin010 lat 3 dni temu
ZdjęciePrzykładowa karta przepływu procesu biznesowego admin010 lat 3 dni temu
ZdjęcieWykres rozkładu Pareto admin010 lat 3 dni temu
NarzędzieSterowanie doskonałością procesu wg Taguchi'ego admin010 lat 4 dni temu
NarzędzieOcena kosztu niepewności projektu metodą szacowania entropii admin010 lat 4 dni temu
ZdjęcieAnaliza kosztów produktów admin010 lat 4 dni temu
ZdjęcieSporządzanie wykresu progu rentowności admin010 lat 4 dni temu
ZdjęciePrzykład obliczenia kosztu projektu z niepewnością admin010 lat 4 dni temu
ZdjęcieKoszt projektu z uwględnieniem entropii admin010 lat 4 dni temu
ZdjęcieShannona formuła entropii admin010 lat 4 dni temu
ZdjęcieSchemat Howarda admin010 lat 4 dni temu
ZdjęcieFormularz oceny luki strategicznej admin010 lat 4 dni temu
ZdjęcieFormularz oceny stanu know-how firmy na tle sektora admin010 lat 4 dni temu
ZdjęcieGłówny proces tworzenia wartości admin010 lat 4 dni temu
ZdjęciePrzykładowe drzewo zdarzeń admin010 lat 4 dni temu
TechnikaJidoka - jakość wbudowana w proces admin010 lat 4 dni temu