Wydaje się, że kanał RSS ze strony http://dialogbulletin.eu/pl/blog/feed został uszkodzony w wyniku błędu "undefined entity%" w linii 72.

Ogłoszenie

Uwaga: Portal jest przygotowywany do generalnego remontu. W związku z tym nie da się obecnie zakładać nowych kont. Prosimy o cierpliwość.

Ostatnio dodane

TypWpisAutorOdpowiedziOstatnia aktualizacja
ZdjęcieFundament i filary TPM admin011 lat 45 tygodni temu
ZdjęcieDiagram Pareto - przykład admin011 lat 45 tygodni temu
ZdjęcieSchemat oceny procesów biznesowaych pod kątem wartości dodanej admin011 lat 45 tygodni temu
ZdjęcieZestawienie czasu elementów przykładowego procesu biznesowego admin011 lat 45 tygodni temu
ZdjęcieNiewłaściwe diagramy Pareto admin011 lat 45 tygodni temu
ZdjęcieSchemat blokowy przykładowego procesu biznesowego admin011 lat 45 tygodni temu
ZdjęcieAnaliza cykl-koszt przykładowego procesu biznesowego admin011 lat 45 tygodni temu
ZdjęcieSześć wielkich strat admin011 lat 45 tygodni temu
ZdjęcieFunkcje potęgowe z wykładnikiem ujemnym admin011 lat 45 tygodni temu
ZdjęcieWykres cykl-koszt przykładowego procesu biznesowego po usprawnieniu admin011 lat 45 tygodni temu
ZdjęciePrzykładowa karta przepływu procesu biznesowego admin011 lat 45 tygodni temu
ZdjęcieWykres rozkładu Pareto admin011 lat 45 tygodni temu
NarzędzieSterowanie doskonałością procesu wg Taguchi'ego admin011 lat 46 tygodni temu
NarzędzieOcena kosztu niepewności projektu metodą szacowania entropii admin011 lat 46 tygodni temu
ZdjęcieAnaliza kosztów produktów admin011 lat 46 tygodni temu
ZdjęcieSporządzanie wykresu progu rentowności admin011 lat 46 tygodni temu
ZdjęciePrzykład obliczenia kosztu projektu z niepewnością admin011 lat 46 tygodni temu
ZdjęcieKoszt projektu z uwględnieniem entropii admin011 lat 46 tygodni temu
ZdjęcieShannona formuła entropii admin011 lat 46 tygodni temu
ZdjęcieSchemat Howarda admin011 lat 46 tygodni temu
ZdjęcieFormularz oceny luki strategicznej admin011 lat 46 tygodni temu
ZdjęcieFormularz oceny stanu know-how firmy na tle sektora admin011 lat 46 tygodni temu
ZdjęcieGłówny proces tworzenia wartości admin011 lat 46 tygodni temu
ZdjęciePrzykładowe drzewo zdarzeń admin011 lat 46 tygodni temu
TechnikaJidoka - jakość wbudowana w proces admin011 lat 46 tygodni temu