Ogłoszenie

Uwaga: Portal jest przygotowywany do generalnego remontu. W związku z tym nie da się obecnie zakładać nowych kont. Prosimy o cierpliwość.

Ostatnio dodane

TypWpisAutorOdpowiedziOstatnia aktualizacja
ZdjęcieSchemat blokowy przykładowego procesu biznesowego admin08 lat 42 tygodnie temu
ZdjęcieAnaliza cykl-koszt przykładowego procesu biznesowego admin08 lat 42 tygodnie temu
ZdjęcieSześć wielkich strat admin08 lat 42 tygodnie temu
ZdjęcieFunkcje potęgowe z wykładnikiem ujemnym admin08 lat 42 tygodnie temu
ZdjęcieWykres cykl-koszt przykładowego procesu biznesowego po usprawnieniu admin08 lat 42 tygodnie temu
ZdjęciePrzykładowa karta przepływu procesu biznesowego admin08 lat 42 tygodnie temu
ZdjęcieWykres rozkładu Pareto admin08 lat 42 tygodnie temu
ZdjęcieFundament i filary TPM admin08 lat 42 tygodnie temu
ZdjęcieDiagram Pareto - przykład admin08 lat 42 tygodnie temu
ZdjęcieSchemat oceny procesów biznesowaych pod kątem wartości dodanej admin08 lat 42 tygodnie temu
ZdjęcieZestawienie czasu elementów przykładowego procesu biznesowego admin08 lat 42 tygodnie temu
ZdjęcieNiewłaściwe diagramy Pareto admin08 lat 42 tygodnie temu
NarzędzieSterowanie doskonałością procesu wg Taguchi'ego admin08 lat 42 tygodnie temu
NarzędzieOcena kosztu niepewności projektu metodą szacowania entropii admin08 lat 42 tygodnie temu
ZdjęcieAnaliza kosztów produktów admin08 lat 42 tygodnie temu
ZdjęcieSporządzanie wykresu progu rentowności admin08 lat 42 tygodnie temu
ZdjęciePrzykład obliczenia kosztu projektu z niepewnością admin08 lat 42 tygodnie temu
ZdjęcieKoszt projektu z uwględnieniem entropii admin08 lat 42 tygodnie temu
ZdjęcieShannona formuła entropii admin08 lat 42 tygodnie temu
ZdjęcieSchemat Howarda admin08 lat 42 tygodnie temu
ZdjęcieFormularz oceny luki strategicznej admin08 lat 42 tygodnie temu
ZdjęcieFormularz oceny stanu know-how firmy na tle sektora admin08 lat 42 tygodnie temu
ZdjęcieGłówny proces tworzenia wartości admin08 lat 42 tygodnie temu
ZdjęciePrzykładowe drzewo zdarzeń admin08 lat 42 tygodnie temu
TechnikaJidoka - jakość wbudowana w proces admin08 lat 42 tygodnie temu