Ogłoszenie

Uwaga: Portal jest przygotowywany do generalnego remontu. W związku z tym nie da się obecnie zakładać nowych kont. Prosimy o cierpliwość.

Ostatnio dodane

TypWpisAutorOdpowiedziOstatnia aktualizacja
ZdjęcieSchemat oceny procesów biznesowaych pod kątem wartości dodanej admin09 lat 17 tygodni temu
ZdjęcieZestawienie czasu elementów przykładowego procesu biznesowego admin09 lat 17 tygodni temu
ZdjęcieNiewłaściwe diagramy Pareto admin09 lat 17 tygodni temu
ZdjęcieSchemat blokowy przykładowego procesu biznesowego admin09 lat 17 tygodni temu
ZdjęcieAnaliza cykl-koszt przykładowego procesu biznesowego admin09 lat 17 tygodni temu
ZdjęcieSześć wielkich strat admin09 lat 17 tygodni temu
ZdjęcieFunkcje potęgowe z wykładnikiem ujemnym admin09 lat 17 tygodni temu
ZdjęcieWykres cykl-koszt przykładowego procesu biznesowego po usprawnieniu admin09 lat 17 tygodni temu
ZdjęciePrzykładowa karta przepływu procesu biznesowego admin09 lat 17 tygodni temu
ZdjęcieWykres rozkładu Pareto admin09 lat 17 tygodni temu
ZdjęcieFundament i filary TPM admin09 lat 17 tygodni temu
ZdjęcieDiagram Pareto - przykład admin09 lat 17 tygodni temu
NarzędzieSterowanie doskonałością procesu wg Taguchi'ego admin09 lat 17 tygodni temu
NarzędzieOcena kosztu niepewności projektu metodą szacowania entropii admin09 lat 17 tygodni temu
ZdjęcieAnaliza kosztów produktów admin09 lat 17 tygodni temu
ZdjęcieSporządzanie wykresu progu rentowności admin09 lat 17 tygodni temu
ZdjęciePrzykład obliczenia kosztu projektu z niepewnością admin09 lat 17 tygodni temu
ZdjęcieKoszt projektu z uwględnieniem entropii admin09 lat 17 tygodni temu
ZdjęcieShannona formuła entropii admin09 lat 17 tygodni temu
ZdjęcieSchemat Howarda admin09 lat 17 tygodni temu
ZdjęcieFormularz oceny luki strategicznej admin09 lat 17 tygodni temu
ZdjęcieFormularz oceny stanu know-how firmy na tle sektora admin09 lat 17 tygodni temu
ZdjęcieGłówny proces tworzenia wartości admin09 lat 17 tygodni temu
ZdjęciePrzykładowe drzewo zdarzeń admin09 lat 17 tygodni temu
TechnikaJidoka - jakość wbudowana w proces admin09 lat 17 tygodni temu