Wydaje się, że kanał RSS ze strony http://dialogbulletin.eu/pl/blog/feed został uszkodzony w wyniku błędu "undefined entity%" w linii 72.

Ogłoszenie

Uwaga: Portal jest przygotowywany do generalnego remontu. W związku z tym nie da się obecnie zakładać nowych kont. Prosimy o cierpliwość.

kapitał społeczny

Pierwsza rewolucja w gospodarce opartej na wiedzy. Poznań 1956.

Termin „gospodarka oparta na wiedzy” (Knowledge-based economy) powstał za sprawą organizacji OECD i został zdefiniowany w roku 1996 jako „gospodarka bezpośrednio oparta na produkcji, dystrybucji oraz użyciu wiedzy i informacji”.

Subskrybuje zawartość