Ogłoszenie

Uwaga: Portal jest przygotowywany do generalnego remontu. W związku z tym nie da się obecnie zakładać nowych kont. Prosimy o cierpliwość.

zarządzanie procesami

Jidoka - jakość wbudowana w proces

Jidoka to filar Systemu Produkcyjnego Toyoty, bez którego nie sposób byłoby utrzymać płynność i szczupłość procesu (Just in Time).

Patrz także: 
Pięć razy "Dlaczego"
Patrz także: 
Poka-yoke

Stratyfikacja danych w Kompleksowym Sterowaniu przez Jakość – przykłady

Analizę Pareto należy poprzedzać albo prowadzić łącznie ze stratyfikacją danych.

Pomiar doskonałości procesu - wykres kontrolny x-R

Granice na wykresie kontrolnym x-R są ustawione w taki sposób, aby wychwytywały szczególne przyczyny (special causes) niestabilności procesu.

Przykładowa karta x-R

Ocena procesu biznesowego pod kątem wartości dodanej

Nie istnieje metoda bezpośredniego pomiaru wartości dodanej przez procesy biznesowe. Można jednak zastosować ocenę jakościową.

Schemat oceny procesów biznesowaych pod kątem wartości dodanej

Wskaźnik operacyjny procesu biznesowego

Wskaźniki operacyjne większości procesów biznesowych są niezmiernie niskie. Nie należy jednak wyciągać z tego pochopnych wniosków.

Zestawienie czasu elementów przykładowego procesu biznesowego

Analiza koszt-cykl procesu biznesowego - przykład zastosowania

Połączenie oceny wartości dodanej z analizą koszt-cykl procesu biznesowego pozwala wyznaczyć priorytety programu usprawnień.

Analiza cykl-koszt przykładowego procesu biznesowego

Próbkowanie pracy (obserwacja migawkowa)

Monitorowanie pracy urządzeń i ludzi w sposób ciągły jest zbyt kosztowne, jeśli mamy do czynienia z pracą zróżnicowaną i w niewielkim stopniu powtarzalną. W takiej sytuacji optymalna jest technika próbkowania pracy, przy pomocy której można tanio zmierzyć proporcje czasu, przez jaki urządzenia i ludzie znajdują się w określonym stanie aktywności.

Wyniki przykładowego próbkowania pracy

Badanie pracy

Badanie pracy jest zadaniem delikatnym, ale wyniki niemal natychmiast wskazują miejsca i okazje do usprawnień organizacyjnych.

Subskrybuje zawartość